top of page

MainlyAI hjälper svenska I.S.A.A.C. att omvandla rymdkunskap till miljövettiga affärer

Det blir AI-företaget MainlyAI som får uppdraget att bygga en avancerad AI-driven databas åt svenska rymd-uppstickaren I.S.A.A.C., vars mål är att göra befintlig rymdkunskap och avancerad rymdforskning tillgänglig för alla här på jorden. Den nya AI-lösningen kommer att ge I.S.A.A.C.'s kunder stora skalfördelar.


Omtalade svenska rymdföretaget I.S.A.A.C. (International Space Asset Acceleration Company AB) är grundat av rymddesigner Cecilia Hertz, astronaut Christer Fuglesang och entreprenören Mattias Hansson, med uppgift att sprida och tillgängliggöra avancerad rymdkunskap på jorden.


I.S.A.A.C. har nyligen avslutat en nyemission och kapitaltillskottet ska användas till att effektivisera bolagets kundprocesser med hjälp av avancerad machine learning och artificiell intelligens (AI).


--Vi vet att AI kan göra viktig nytta mellan företag och dess kunder genom att omvandla stora mängder befintliga data till användbar kunskap. Att med våra kunskaper om AI hjälpa I.S.A.A.C. att sprida rymdkunskap känns både viktigt och spännande, säger Paul Pettersson, professor i datavetenskap vid Mälardalens Universitet, styrelseordförande och en av grundarna av MainlyAI.


MainlyAI är ett forsknings- och teknik-baserat företag med målet att göra det möjligt för företag att dela data och insikter på ett säkert och integritets-bevarande sätt. Huvudkontoret finns i Stockholm men flera av grundarna verkar utifrån Palo Alto i Kalifornien, i hjärtat av Silicon Valley.


I.S.A.A.C. erbjuder företag och organisationer som vill testa på vad hittills dold rymdkunskap och avancerad forskning kan göra för affärsnytta hos just dom. Inom ramen för tjänsten Space for Agenda 2030 kan alla som vill få känna på hur rymdens möjligheter kan skapa innovativa affärer och radikal utveckling här på jorden. Inte minst miljöutmaningar tas om hand.


--Genom att helt digitalisera våra processer kommer vi att kunna tillgängliggöra större mängder rymdkunskap, till fördel för alla människor på jorden, säger Cecilia Hertz, rymddesigner och en av grundarna till I.S.A.A.C.


Och nu ska alltså tjänsterna som I.S.A.A.C. erbjuder göras både bredare och djupare genom effektiv machine learning och artificiell intelligens (AI), med hjälp av den avancerade specialist-kunskapen som MainlyAI tillhandahåller.


--Med vår nya AI-lösning stärker I.S.A.A.C. sitt kunderbjudande och förbereder oss för en internationell – eller i detta fall universell – expansion, säger Mattias Hansson, vd I.S.A.A.C. En fullt utvecklad AI-lösning kommer komma våra kunder till del i det att vi snabbt kan erbjuda rätt rymdkunskap så att våra partners kan vässa sin affär.


Just nu har I.S.A.A.C. har ett erbjudande till företag och organisationer som vill testa på vad hittills dold rymdkunskap och avancerad forskning kan göra för affärsnytta hos just dom. Inom ramen för tjänsten Space for Agenda 2030 kan alla som vill få känna på hur rymdens möjligheter kan skapa innovativa affärer och radikal utveckling här på jorden. Rymden innehåller affärslösningar du inte tänkt på än.


-----


Kontakt MainlyAI: Dennis Masich dennis@mainly.ai, <www.mainly.ai>


Comentarios


bottom of page